David Cuyle

13/09/2019

Een lange én gevarieerde loopbaan, bij Belgian Pork Group is het heel goed mogelijk. Eén van de vele levende bewijzen daarvan is David Cuyle, die recent de stap zette van transportplanner naar de dienst aankoop varkens. Wij gingen hem opzoeken in zijn nieuwe werkomgeving en spraken onder andere over de combinatie dierenwelzijn en efficiënt transport.

David, bij Belgian Pork Group verzamelde je niet alleen veel dienstjaren, maar ook heel wat bedrijfskennis.

Ik ben hier intussen 23 jaar aan de slag, dat kan inderdaad al tellen. Tijdens die periode kon ik mijn kennis over ons bedrijf geleidelijk opbouwen. Ik begon hier als expeditiemedewerker. Daarna volgden nog jobs als onder andere productieplanner,  transportplanner en nu dus aankoper varkens. Wie net als ik graag bijleert en houdt van een nieuwe uitdaging op zijn tijd, vindt in Belgian Pork Group de ideale werkgever.

Het is inderdaad een hele uitdaging om je vertrouwde werkomgeving achter te laten en in een andere afdeling terug van nul te beginnen.

Ik zie een switch naar een andere afdeling eigenlijk niet als een compleet nieuw begin. Integendeel, dankzij mijn parcours zie ik meer dan wie ook de verbanden tussen de verschillende afdelingen. Die brede kijk kwam me bijvoorbeeld als transportplanner heel goed van pas. Dankzij mijn ervaring in andere afdelingen kon ik mijn werk als transportplanner perfect afstemmen op de collega’s van de productieafdelingen en de expeditiemedewerkers die de vervoerdocumenten moeten opstellen. Ik had immers ooit in hun schoenen gestaan.

Welke ervaring als transportplanner breng je mee naar de dienst aankoop varkens?

Een efficiënt transport is een zegen voor de kostprijs van onze producten, maar zeker ook voor het  welzijn van onze dieren. Wij zitten regelmatig samen met onze chauffeurs om onze inspanningen rond dierenwelzijn te evalueren en nog te verbeteren. Wij zien er ook op toe dat zij trouw de lesmodules rond dierenwelzijn volgen. Heel belangrijk, want bijvoorbeeld een aangepaste rijstijl kan al wonderen doen voor het stressniveau van onze dieren en bijgevolg ook de vleeskwaliteit voor de consument. Ook bij het inplannen van de transporten houden we hier rekening mee. We streven ernaar om de afstand tussen kweker en site zo kort mogelijk te houden, rekening houdend met alle kwaliteitslabels.

Welke inspanningen ondernemen we nog meer rond dierenwelzijn?

Neem nu de voorbije zomer, toen het soms erg warm was. We zorgden er toen voor dat de varkens vroeger aangeleverd konden worden en de maximum beladingsdichtheid werd verlaagd met 10%.  Dat onderstreept ons basisidee: onze productie gebeurt steeds in functie van dierenwelzijn. En verder vind ik de input van iemand als Jos Van Thielen, docent dierenwelzijn aan de Thomas More hogeschool en KU Leuven, een absolute meerwaarde. Zijn academische inzichten rond laden en lossen van varkens helpen ons bijvoorbeeld om het gedrag en reacties van onze dieren nog beter te begrijpen en in te schatten. En dat is uiteindelijk in het voordeel van alle partijen: ons bedrijf, het dier en de consument. 

Bedankt David voor de uitleg! 

David1
David2